Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

inverosimil
4620 f619

September 27 2017

inverosimil
"Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać."


— Ochocki, Vithren "Resztę grzechów pamiętam jeszcze lepiej"
Reposted bymodalnademoralizujeNieznosnynaturalgingerkhalMonia94

September 09 2017

inverosimil
Jakimi szczęściarzami są ci, którzy mogą się przytulać do swoich ukochanych, kiedy tylko przyjdzie im na to ochota.
— Cecelia Ahern
Reposted bymystolensouloutlinePrzygnebionahope24ohsoquiet12czerwcaoversensitivepalellnaiko6agpblackheartgirlAdalbert67femme-fatalpromieniecieniaCaseinetiredeveryday

September 08 2017

inverosimil
I będę mógł sobie kupić dużo książek i czytać je; będę wieczorami chodził do taniego kina (...), a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko

September 05 2017

inverosimil
"Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga."
— Wysypiskowe
Reposted bymystolensoul mystolensoul

August 23 2017

inverosimil
5482 def0 420
Reposted byki-adixerunfoldmeiamsmallchar47char47
inverosimil
5480 4938 420

August 13 2017

inverosimil
- Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu? 
- Dobrze dobrane leki psychotropowe.
— Piotr C. "BRUD"

October 15 2017

inverosimil
4620 f619

September 27 2017

inverosimil
"Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać."


— Ochocki, Vithren "Resztę grzechów pamiętam jeszcze lepiej"
Reposted bymodalnademoralizujeNieznosnynaturalgingerkhalMonia94

September 09 2017

inverosimil
Jakimi szczęściarzami są ci, którzy mogą się przytulać do swoich ukochanych, kiedy tylko przyjdzie im na to ochota.
— Cecelia Ahern
Reposted bymystolensouloutlinePrzygnebionahope24ohsoquiet12czerwcaoversensitivepalellnaiko6agpblackheartgirlAdalbert67femme-fatalpromieniecieniaCaseinetiredeveryday

September 08 2017

inverosimil
I będę mógł sobie kupić dużo książek i czytać je; będę wieczorami chodził do taniego kina (...), a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko

September 05 2017

inverosimil
"Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga."
— Wysypiskowe
Reposted bymystolensoul mystolensoul

August 23 2017

inverosimil
5482 def0 420
Reposted byki-adixerunfoldmeiamsmallchar47char47
inverosimil
5480 4938 420

September 27 2017

inverosimil
"Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać."


— Ochocki, Vithren "Resztę grzechów pamiętam jeszcze lepiej"
Reposted bymodalnademoralizujeNieznosnynaturalgingerkhalMonia94

September 09 2017

inverosimil
Jakimi szczęściarzami są ci, którzy mogą się przytulać do swoich ukochanych, kiedy tylko przyjdzie im na to ochota.
— Cecelia Ahern
Reposted bymystolensouloutlinePrzygnebionahope24ohsoquiet12czerwcaoversensitivepalellnaiko6agpblackheartgirlAdalbert67femme-fatalpromieniecieniaCaseinetiredeveryday

September 08 2017

inverosimil
I będę mógł sobie kupić dużo książek i czytać je; będę wieczorami chodził do taniego kina (...), a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko

September 05 2017

inverosimil
"Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga."
— Wysypiskowe
Reposted bymystolensoul mystolensoul

August 23 2017

inverosimil
5482 def0 420
Reposted byki-adixerunfoldmeiamsmallchar47char47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl