Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2016

inverosimil
Niech już chrapie, zostawia brudne skarpety na środku pokoju i pali w sypialni. Niech tylko będzie. 
— J L Wiśniewski

November 01 2016

inverosimil
D: Fajnie byłoby wygrać 8 milionów.
P: Myślisz, że byłabyś wtedy szczęśliwa?
D: No nie, ale fajnie byłoby wygrać 8 milionów.
— rozmowa dwóch depresji w bardzo złych momentach swojego życia
Reposted fromwieczerza wieczerza viaglam glam
inverosimil
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaglam glam
inverosimil
5095 50c0 420
Reposted fromIriss Iriss viaglam glam
inverosimil

October 29 2016

inverosimil
9508 9c4c 420
Reposted byglam glam
inverosimil
9506 d470 420
Reposted bygafglam

October 27 2016

inverosimil
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, nie pamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze.
— Wisława Szymborska

October 23 2016

inverosimil
4808 c692 420

October 17 2016

inverosimil
Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"

September 28 2016

inverosimil
5312 faa4 420
Reposted bybane88 bane88

September 25 2016

inverosimil
8539 a245 420
Reposted bySoulScreampiopau

September 11 2016

inverosimil
8227 6900 420

August 30 2016

inverosimil
- Więc wierzysz w drugą szansę?
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że wiem, że walczę o właściwą osobę. Przecież nie przestaje się kochać człowieka tylko dlatego, że coś spieprzył. 
— Mr G
Reposted byreloveution reloveution
inverosimil
7700 4a7e 420
Reposted bydajjescbruxa
inverosimil
7695 7b60 420
Reposted byJasiuuudajjescxrayboy

August 19 2016

inverosimil
Jak się pieprzy, to się pieprzy. Na całego. Nigdy się nie pieprzy w życiu na pół. Albo na trzy czwarte. Zawsze na całość. 

— Andrzej Ziemiański
Reposted byfemalexoxogriberunhappysflowerydashuriigafigagribergarfildemotionalanorexicanastasiebreatheslow123SmerfMarudaniskowomegansrosses

August 16 2016

inverosimil
To mężczyźni zawodzą. Mężczyźni odchodzą. 

August 15 2016

inverosimil
6676 ff11 420
Reposted byseaweed seaweed
inverosimil
6675 e935 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl