Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

inverosimil
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy


— Heath Ledger

March 25 2018

inverosimil
6090 5704 420
Reposted bystellina43molotovcupcakeheatrissKaviah

December 17 2017

inverosimil
0000 dab5 420
Reposted bychar47 char47
inverosimil
Stop thinking about everything so much, you're breaking your own heart. 
— Spilled Ink
inverosimil
Good sense of humor, dirty mind and beautiful heart. Deadly combination. 

December 01 2017

inverosimil
1989 2fb8 420

November 30 2017

inverosimil
0018 55eb
Reposted byczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
inverosimil
One pair of candy lips and
Your bubblegum tongue
inverosimil
0011 6ebd 420
Reposted bybladeush bladeush
inverosimil
0007 3f17 420
Reposted bygreenloud greenloud
inverosimil
I want to continue being crazy; living my life the way I dream it, and not the way the other people want it to be.
— Paulo Coelho "Veronika decides to die"
Reposted bypkz451 pkz451
inverosimil
You're mad. Bonkers. Off your head... But I'll tell you a secret... All of the best people are. 
— Alice in Wonderland
Reposted bypkz451 pkz451
inverosimil
0004 7456 420

October 15 2017

inverosimil
4620 f619
Reposted byunique unique

September 27 2017

inverosimil
"Plan jest taki, by zapominać o tobie odrobinę częściej niż sobie przypominać."


— Ochocki, Vithren "Resztę grzechów pamiętam jeszcze lepiej"
Reposted bykmjdemoralizujeNieznosnynaturalgingernieobecnoscMonia94

September 09 2017

inverosimil
Jakimi szczęściarzami są ci, którzy mogą się przytulać do swoich ukochanych, kiedy tylko przyjdzie im na to ochota.
— Cecelia Ahern
Reposted bymystolensouloutlineMigotliwahope24ohsoquiet12czerwcaoversensitivepalellnaiko6agpblackheartgirlAdalbert67femme-fatalpromieniecieniaCaseinetiredeverydayperfectsenseeternaljourneysiostryniskowodontforgetmeLisikonthereyessurrealistycznaasylopathaduuuniathe-impossible-girlsufulimaybebadnailiniwithoutendviajeroMisha

September 08 2017

inverosimil
I będę mógł sobie kupić dużo książek i czytać je; będę wieczorami chodził do taniego kina (...), a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko

September 05 2017

inverosimil
"Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga."
— Wysypiskowe
Reposted bymystolensoul mystolensoul

August 23 2017

inverosimil
5482 def0 420
Reposted byki-adixerunfoldmeiamsmallchar47char47
inverosimil
5480 4938 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl