Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

inverosimil
4808 c692 420

October 17 2016

inverosimil
Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"

September 28 2016

inverosimil
5312 faa4 420
Reposted bybane88 bane88

September 25 2016

inverosimil
8539 a245 420
Reposted bySoulScreampiopau

September 11 2016

inverosimil
8227 6900 420

August 30 2016

inverosimil
- Więc wierzysz w drugą szansę?
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że wiem, że walczę o właściwą osobę. Przecież nie przestaje się kochać człowieka tylko dlatego, że coś spieprzył. 
— Mr G
Reposted byreloveution reloveution
inverosimil
7700 4a7e 420
Reposted bydajjescbruxa
inverosimil
7695 7b60 420
Reposted byJasiuuudajjescxrayboy

August 19 2016

inverosimil
Jak się pieprzy, to się pieprzy. Na całego. Nigdy się nie pieprzy w życiu na pół. Albo na trzy czwarte. Zawsze na całość. 

— Andrzej Ziemiański
Reposted byfemalexoxogriberunhappysflowerydashuriigafigagribergarfildemotionalanorexicanastasiebreatheslow123SmerfMarudaniskowomegansrosses

August 16 2016

inverosimil
To mężczyźni zawodzą. Mężczyźni odchodzą. 

August 15 2016

inverosimil
6676 ff11 420
Reposted byseaweed seaweed
inverosimil
6675 e935 420
inverosimil
6674 0927 420
Reposted byczaaadzikjoe-got-the-gun
inverosimil
6672 64d4 420
Reposted byjoe-got-the-gun joe-got-the-gun
inverosimil
6667 ec39 420

July 28 2016

inverosimil
8101 53d8 420
Reposted bybudasgafMirrrr96evilangelyou-are-my-ADDgpunktschmitzensommesadroeck

July 24 2016

inverosimil
1029 676c 420
inverosimil
1028 d92c 420
Reposted bykitsuneudonNefertitiRadzimSkydelanyouknowmebetterSenyiadrobnym-maczkiempiernikkg13mycelinewastedlifeMuskainfidelitaszaczarowanylas

July 05 2016

inverosimil
9604 675e

June 11 2016

inverosimil
9976 9198 420
Reposted bymalewredneblonddombrowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl